اینکودر های شرکت پوزیتال فرابا در سری UCD-IPH00-XXXXX قابلیت تنظیم پالس از 1 تا 16384 و نوع خروجی TTL / HTL با 6 فاز خروجی به صورت PUSHPULL میباشند . از نکات بسیار مثبت آنها جنس بدنه و شفت از استیل ، تحمل دور بر دقیقه 12000 که سرعتی بسیار مناسب میباشد ، درجه حفاظت در برابر آب و خاک بالا IP67 و گشتاور راه اندازی بسیار مناسب که مانع شکسته شدن شفت در ضربات راه اندازی و توقف میشود.

برای مشاهده دیگر محصولات شرکت پوزیتال اینجا را کلیک کنید !!!


اینکودر قابل برنامه ریزی پوزیتال فرابا
UCD-IPH00-XXXXX-L100-2AW
UCD-IPH00-10000-L100-2AW

کاتالوگ : UCD-IPH00-XXXXX-L100-2AW


اینکودر قابل برنامه ریزی پوزیتال فرابا
UCD-IPH00-XXXXX-05M0-2TW
UCD-IPH00-02000-05M0-2TW UCD-IPH00-01024-05M0-2TW

کاتالوگ :     UCD-IPH00-XXXXX-05M0-2TW

اینکودر قابل برنامه ریزی پوزیتال فرابا
UCD-IPH00-XXXXX-HFSS-2RW
UCD-IPH00-10000-HFSS-2RW

کاتالوگ : UCD-IPH00-XXXXX-HFSS-2RW


اینکودر قابل برنامه ریزی پوزیتال فرابا
UCD-IPH00-XXXXX-02M0-2TW
UCD-IPH00-02000-02M0-2TW UCD-IPH00-01024-02M0-2TW

کاتالوگ : UCD-IPH00-XXXXX-02M0-2TW